سبک بال به پرواز درآمد

سبک بال به پرواز درآمد

اولین ومپ فارسی تحت عنوان سبک بال در سایت flylight.ir  عرضه شد. این محصول که یک وب سرور به همراه دیتابیس سرور می باشد به کاربران اجازه راه اندازی یک سرور وب را ظرف چند ثانیه می دهد. همچنین سبک بال از دینامیک آی پی نیز پشتیبانی می کند که کاربران دینامیک آی پی زین پس می توانند با نصب سبک بال در سیستم خود از مزایای هر دو نرم افزار بطور همزمان استفاده کنند.