موسسه آموزش عالی آزاد فناور

موسسه آموزش عالی آزاد فناور

این وب سایت جهت اطلاع رسانی به دانشجویان و دانش پژوهان از دروس و اطلاعاتی در باره موسسه آموزش عاالی آزاد فناور تهیه و آماده شده است.

از ویژگی های سایت می توان به طراحی واکنش گرا، اطلاعات مربوط به دروس ارائه شده ،اخبار و آموزش های آنلاین اشاره کرد.

آدرس وب سایت : http://fanavar.ac.ir