نرم افزار صبا

نرم افزار صبا

این وب سایت مخصوص نرم افزار مدیریت تاکسی سرویس صبا از محصولات شرکت تراشه طلایی می باشد .

نرم افزار صبا مدیریت تاکسی سرویس اولین نرم افزار واقعا تخصصی در زمینه مدیریت تاکسی سرویس می باشد.

برای آشنایی با محصول و وب سایت آن به سایت این محصول http://www.taxisaba.ir مراجعه کنید.